Ekologia

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI 2040

Długoterminowa strategia rządu w sektorze paliwowo-energetycznym nabiera nowych kształtów. We wrześniu 2020 roku zaprezentowano jej zarys na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Strategia meandruje w międzyresortowych konsultacjach, a my czekamy na ostateczny…
Ekologia

A WODA LECI…

Współczesna gospodarka o globalnym zasięgu wpływa na pogłębienie ogólnoświatowych zagrożeń dotyczących degradacji środowiska, w tym grabieżczej polityki korzystania z wody oraz jej zanieczyszczania. Brak stanowczego przeciwstawienia się tej sytuacji wiedzie do zagrożenia…