Samorząd

DALEKO OD SZOSY

Z perspektywy dużych miast ciężko dostrzec, że problem w ogóle istnieje. W ramach aglomeracji miejskich możemy przebierać w formach dojazdu w dowolne miejsce o dogodnej dla nas porze. Trudno w to uwierzyć, ale w Polsce wciąż…
Samorząd

SAMORZĄDNOŚĆ I DEMOKRACJA

Przywrócenie samorządności lokalnej, jako podstawy ustroju terytorialnego, to jedna z najważniejszych decyzji fundujących nową Rzeczpospolitą powstającą po upadku PRL. Doświadczenie pandemii Covid-19 potwierdziło, że samorządność sprawdziła się w praktyce. Edwin…
Samorząd

NACJONALIZACJA SAMORZĄDU

Dzisiaj chyba już nikt nie ma wątpliwości, że największym sukcesem Polski po 1989 roku jest samorząd, a rozwój kraju jest w ogromnym stopniu jego udziałem. Dlaczego? Dlatego, że samorząd jednoznacznie kojarzy…
Samorząd

CZY RZĄD WPŁYWA NA SAMORZĄD?

Podczas jednej z sesji Rady Miejskiej w Świdnicy, musiałem wyjaśnić niektórym radnym, oraz głośno podkreślić moje zdanie w tytułowej kwestii. Spróbuję to wyjaśnić na przykładzie Świdnicy – miasta, które kocham. Lech Bokszczanin,…
Samorząd

PARTNERSTWO MIAST I MIASTECZEK

Gdy myślimy o współpracy międzynarodowej, mamy zwykle na myśli dyplomację na poziomie państwowym i relacje między krajami. Jednak równie ważnym aspektem jest „dyplomacja oddolna” – lokalne ruchy partnerskie będące podstawą…
Samorząd

SAMORZĄDOWA EDUKACJA NA PLUS

Edukacja zdalna dla większości uczennic i uczniów trwa – z niewielką przerwą – już trzeci semestr. Blisko rok temu polska szkoła stanęła przed nieoczkiwanym wyzwaniem, dyrektorki, dyrektorzy oraz nauczycielki…