Samorząd

SAMORZĄDOWA EDUKACJA NA PLUS

Edukacja zdalna dla większości uczennic i uczniów trwa – z niewielką przerwą – już trzeci semestr. Blisko rok temu polska szkoła stanęła przed nieoczkiwanym wyzwaniem, dyrektorki, dyrektorzy oraz nauczycielki i nauczyciele zostali rzuceni na głęboką wodę.

Dorota Łoboda, Radna m.st. Warszawy

Od samego początku pojawiały się problemy: brak sprzętu, dostępu do Internetu lub kompetencji cyfrowych u części nauczycieli i uczniów oraz brak jednolitych narzędzi do nauczania online. Z biegiem czasu narastały niepokojące zjawiska – problemy psychiczne dzieci i młodzieży związane z izolacją, uczennice i uczniowie, którzy nie nawiązywali kontaktu ze szkołą i wypadali z systemu edukacji, trudności z realizacją podstawy programowej w warunkach zdalnych. Dochodziła do tego narastająca frustracja rodziców z trudem godzących pracę zawodową z opieką i nauczaniem własnych dzieci.

Niewydolność na szczeblu centralnym

Rząd nie rozwiązał żadnego z tych problemów. Proponowane narzędzia do zdalnego nauczania Librus i platforma e-podręczniki nie spełniły swojej roli, bo nie umożliwiały prowadzenia lekcji online. Ogłaszany z dumą projekt „Szkoła z TVP” okazał się widowiskiem, z którego śmiała się cała Polska. Nie zadbano o systemowe szkolenie nauczycieli oraz poprawę jakości Internetu w rejonach, w których są z tym problemy. MEN chwaliło się środkami przekazanymi na sfinansowanie sprzętu dla uczniów, jednak skala tej pomocy – szczególnie w przypadku dużych miast – była dalece niewystarczająca. Przekazane Warszawie środki wystarczyły na zakup 180 laptopów czyli średnio po 10 sztuk na każdą dzielnicę. Wsparcie nauczycieli kwotą 500 zł na zakup sprzętu przyszło za późno i również było niewystarczające. W tej sytuacji ciężar wsparcia szkół spoczął na samorządach.

Eduwarszawa.pl

Jak z zadaniem wsparcia uczniów i nauczycieli w trudnym okresie poradziła sobie Warszawa? Przede wszystkim zainwestowaliśmy w platformę edukacyjną Eduwarszawa.pl. Docelowo wszystkie nauczycielki i nauczyciele oraz uczennice i uczniowie będą mieli dostęp do pakietu Microsoft 365. Jednolite narzędzie ułatwi prowadzenie lekcji online, komunikację, dostęp i dzielenie się materiałami edukacyjnymi oraz korzystanie z dziennika elektronicznego. W obecnej chwili wszyscy nauczyciele i połowa z 200 tysięcy uczniów ma już dostęp do Eduwarszawa.pl. Ujednolicając narzędzia do nauczania online rozwiązaliśmy jeden z najczęściej zgłaszanych przez uczniów i rodziców problem, którym było wykorzystywanie przez nauczycieli jednej klasy różnych platform i komunikatorów, w czym trudno było się odnaleźć zwłaszcza młodszym dzieciom.

Uruchomienie Eduwarszawa.pl wiązało się oczywiście z licznymi szkoleniami dla nauczycielek i nauczycieli. Szkolenia nie były jedynym wsparciem, jakie samorząd zaoferował nauczycielom i dyrektorom. W zeszłoroczne wakacje zostały przygotowane warszawskie wytyczne edukacyjne w czasie pandemii. Rząd niewiele zrobił przed rozpoczęciem roku szkolnego. Ograniczył się do wydania decyzji o otwarciu szkół wraz zaleceniami częstego wietrzenia sal lekcyjnych i mycia rąk. Warszawa przygotowała własne wytyczne sanitarne i wyposażyła szkoły oraz przedszkola w środki ochrony osobistej. Przewidując, że nauka stacjonarna nie potrwa długo, przekazaliśmy zalecenia dotyczące pracy zdalnej, w tym rady jak dbać o stan psychiczny dzieci i młodzieży, jak motywować uczennice i uczniów, jak oceniać i jak komunikować się z rodzicami. W miarę możliwości doposażamy szkoły w sprzęt, który mogą wypożyczać do domu uczniowie i nauczyciele.

Zrobić więcej niż trzeba

Pamiętajmy, że szkoła to nie tylko edukacja, to także miejsce, w którym prowadzi się dożywianie dzieci. Podczas pandemii w każdej dzielnicy wydawane były ciepłe posiłki lub paczki żywnościowe dla potrzebujących dzieci. Zdając sobie sprawę z tego, że podczas edukacji zdalnej nie da się w całości zrealizować podstawy programowej i przygotować do egzaminów zewnętrznych, w wakacje i ferie zimowe zorganizowaliśmy bezpłatne zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu ósmoklasisty i matury. Mam nadzieję, że nasi uczniowie i uczennice poradzą sobie na egzaminach. Państwo egzaminu związanego z przygotowaniem do edukacji zdalnej nie zdało. Sprawny samorząd wie jak rozwiązywać problemy i często wykonuje zadania, które powinny być wykonane przez rząd. Problemem jest jednak to, że rząd przerzuca na władze lokalne nie tylko odpowiedzialność, ale również finansowanie zadań, które należą do władzy centralnej.


fot. pixabay.com
„Nasze Czasopismo” nr 02/2021