Reportaż

ŻYWIE BIEŁARUŚ!

W dniu 7 lutego 2021 roku KOD Region Mazowsze dał wyraz solidarności z Białorusią, uczestnicząc w wydarzeniu, zorganizowanym w Warszawie na Pl. Zamkowym, przez Białorusinów mieszkających w Polsce. To Swiatłana Cichanouska, ich prezydent, zaapelowała do nich, aby wyszli. Stronę polską reprezentował poseł Michał Szczerba, który przemawiał w imieniu Polaków. Zgromadzeni Białorusini odśpiewali w języku białoruskim dla nas, Polaków, “Mury” – pieśń która była częścią naszej rewolucji. Zawsze stanowi ona coś niezwykłego. Żywie Biełaruś!

KOD Region Mazowsze wsparł także wydarzenie organizacyjnie, użyczając nagłośnienia.


fot. Katarzyna Pierzchała
„Nasze Czasopismo” nr 03/2021