Reportaż

CENTRUM BIAŁORUSKIEJ SOLIDARNOŚCI

Anatol Michnaviec

centrum Białoruskiej Solidarności (CBS) powstało we wrześniu 2020 roku, jako odpowiedź na bezprecedensowe pokojowe protesty na Białorusi i brutalne próby zniszczenia ruchu protestacyjnego przez władze.

Organizacja zrzesza białoruskie inicjatywy „Białoruska Pamięć Narodowa”, Związek na Rzecz Demokracji w Białorusi, Fundację „Prospect”, Belarus Free Theatre oraz aktywnych Białorusinów w całej Polsce.

Centrum Białoruskiej Solidarności to zespół profesjonalistów, który zapewnia kompleksową pomoc w rozwiązywaniu problemów Białorusinów, którzy z powodów politycznych zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju.

Świadczymy pomoc prawną, udzielamy wsparcia w poszukiwaniu pracy, pomagamy w znalezieniu mieszkania i niezbędnych rzeczy / żywności, organizujemy imprezy kulturalne i edukacyjne, warsztaty. Na bazie naszego Centrum działa Centrum Prasowe i Komitet Obrony Pracowników, który zajmuje się organizacją ruchu strajkowego. Ponadto zorganizowaliśmy kursy języka polskiego oraz klub konwersacyjny.

Niedawno w naszym Centrum pojawiła się szkoła, do której zapisało się już ponad 30 białoruskich dzieci. W najbliższych planach Centrum jest organizacja Global Belarusian Solidarity Award oraz przygotowania do uroczystości upamiętniających białoruskie święto Dnia Woli.


fot. https://www.facebook.com/centerofthebelarusiansolidarity
„Nasze Czasopismo” nr 03/2021