Społeczeństwo

TOUR DLA KONSTYTUCJI RP

Konstytucja daje nam wiele praw, ale które są, a które nie są obecnie realizowane? Czy każdy je zna i jak może ich dochodzić? Który z artykułów jest najważniejszy dla przyszłości naszych dzieci? Na te i inne pytania odpowiedzą przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości podczas imprez plenerowych nastawionych na rodzinną rekreację.

Anna Dysińska

Od 27 marca do 4 czerwca w całej Polsce odbywać się będzie „Tour dla Konstytucji RP”. Głównym organizatorem jest Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych, który jest porozumieniem i platformą działania wielu lokalnych grup obywatelskich. To one będą organizowały happeningi, festyny, zawody sportowe z Konstytucją w tle.

Popularyzować Konstytucję

Popularyzacja zapisów Konstytucji i praktyki ustrojowej wytworzonej przez ponad 20 lat obowiązywania ustawy zasadniczej to nasz cel – mówi pomysłodawca Robert Hojda z KORD. Jest to ważne zwłaszcza w dobie pandemii, łamania praw obywatelskich, walki kobiet o wolny wybór w sprawie aborcji, kontrowersyjnych działań policji czy instytucji państwowych. Zdając sobie sprawę z zagrożenia Covid–19 chciałbym, by w wydarzeniu wzięły udział też rodziny z dziećmi i młodzież oraz zagościły muzyka, pozytywna energia i uśmiech.

Organizatorzy namawiają, by miasta i miasteczka przyłączyły się do akcji i zaplanowały spotkania w oparciu o swoje doświadczenia i lokalny koloryt. Każde wydarzenie otworzy „Preambuła Konstytucji” czytana przez Jerzego Radziwiłowicza. Mamy wiele zgłoszeń od grup lokalnych, które zorganizują wydarzenie i przedstawią wybrany artykuł ustawy zasadniczej – dodaje Katarzyna Wyszomierska, rzeczniczka KORD i „Tour dla Konstytucji RP”. Namawiamy do wyboru artykułu, który można odnieść do problemów lokalnej społeczności. W regionie zdegradowanym ekologicznie proponujemy przybliżenie obywatelom art. 74 o bezpieczeństwie ekologicznym, a tam, gdzie zlikwidowano szpital – art. 68 o równym dostępie do opieki zdrowotnej. W imprezie udział wezmą prawnicy. Wydaje się nam, że mieszkańcy skorzystają z ich porad, zwłaszcza, że w czasie pandemii nasze prawa są znacznie ograniczane.

Uważam, że wiele zapisów Konstytucji nie jest realizowanych przez władzę i nie jest to wina pandemii – twierdzi Dominik Czeszkiewicz, sędzia Sądu Rejonowego w Suwałkach, przedstawiciel „Stowarzyszenia Sędziów Themis”, które włączyło się do akcji. I dodaje – Każdy z nas ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpoznania swojej sprawy przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Sądy, obok wolnych mediów, mają obowiązek patrzeć pozostałym dwóm władzom na ręce i być ostatnim bastionem obrony obywatela przez państwem. Sąd jest sądem, jeżeli jest bezstronny i niezawisły, jeżeli takich przymiotów mu brak, nie jest sądem, a sędziowie nie są sędziami. Przychodząc do sądu, obywatel nie może mieć wątpliwości, że spotka tam sędziego, a nie zależnego od aktualnie rządzącej partii urzędnika. Już same wątpliwości są złe, a obywatele, mimo zapowiadanych przez władze od 5 lat reform, mają coraz więcej wątpliwości.

Kolejnym elementem „Tour dla Konstytucji RP” będzie prezentacja podróżującej po Polsce kapsuły ze zwojem Konstytucji. Wyposażona w GPS będzie przekazywana kolejnym grupom organizującym wydarzenie. Tour rozpocznie się w Radomiu, a potem zwój pojedzie do Kielc i przez Mielec do Rzeszowa. Pozostałe miejsca będą wytyczane zgodnie z nadesłanymi zgłoszeniami. Zapraszamy działające w kraju grupy do udziału w organizacji wydarzenia. Kontakt przez www.kord.org.pl oraz FB „Tour dla Konstytucji”, gdzie będzie można śledzić tę wyjątkową podróż – dodaje Robert Hojda.

W każdym miejscu, w którym zagości impreza, będzie można spotkać „Nasze Czasopismo” – mówi redaktor naczelna Ewa Krawczyk-Dębiec. Często na naszych łamach gości tematyka praw obywatelskich oraz ich przestrzegania. Ten miesięcznik jest jednym z niewielu mediów, które trwa w swojej niezależności od państwa. Tylko czytelnicy i nasi autorzy są gwarantem naszego istnienia i wolności słowa. Mają do tego prawo zapisane w konstytucji.

Współorganizatorami wydarzenia są stowarzyszenia adwokackie, sędziowskie i prokuratorskie oraz Komitet Obrony Demokracji, Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Ogólnopolski Strajk Kobiet, Protest z Wykrzyknikiem i „Nasze Czasopismo”.


„Nasze Czasopismo” nr 03/2021