Redakcja

Ewa Krawczyk-Dębiec

Redaktor naczelna

Włodzimierz Witakowski

Redaktor merytoryczny

Lech Bokszczanin

Dorota Ceran

Jerzy Cichowicz

Karolina Deryńska

Michał Ramon Dworzyński

Agnieszka Gołas

Marcin Gołaszewski 

Maciej Iwankiewicz

Maria Klawe-Mazurowa

Ewa Kacprzak-Szymańska

Piotr Kandyba

Konrad Koniarz

Anna Lewicka

Jerzy A. Masłowski

Karolina Romańska-Kuć

Piotr Ruszczewski

Kama Scudder

Dariusz Stankiewicz

Piotr Stasiuk

Elżbieta Stawecka

Andrzej Wierzba

Agnieszka Wyczółkowska

Katarzyna Wyszomierska

Andrzej Zaleski

Radosław Zasadziński